Tăng cân, buồn nôn và những tác dụng phụ thường gặp khi dùng thuốc tránh thai

Thuốc tránh thai uống là một hình thức tránh thai nội tiết đang được hàng triệu phụ nữ sử dụng để tránh thai. Đây là biện pháp có hiệu quả tránh thai cao khi được sử dụng đúng.

61
Tăng cân, buồn nôn và những tác dụng phụ thường gặp khi dùng thuốc tránh thai - Ảnh 1.
Tăng cân, buồn nôn và những tác dụng phụ thường gặp khi dùng thuốc tránh thai - Ảnh 3.
Tăng cân, buồn nôn và những tác dụng phụ thường gặp khi dùng thuốc tránh thai - Ảnh 5.
Tăng cân, buồn nôn và những tác dụng phụ thường gặp khi dùng thuốc tránh thai - Ảnh 7.
Tăng cân, buồn nôn và những tác dụng phụ thường gặp khi dùng thuốc tránh thai - Ảnh 9.

Tăng cân, buồn nôn và những tác dụng phụ thường gặp khi dùng thuốc tránh thai - Ảnh 11.
Tăng cân, buồn nôn và những tác dụng phụ thường gặp khi dùng thuốc tránh thai - Ảnh 13.